homeEven voorstellen Cursussen Magnetiseur Spirituele coach Piramide Healing Consult Tarief Spirituele Reizen Meditaties Workshop Ervaringen House Cleaning Boek Shop Dr. Adolph Fritz Nieuws/Kanker MagdalenaCircle Contact

Historie magnetiseren

Historie magnetiseren

Van het begrip magnetiseren wordt voor het eerst melding gemaakt zo ongeveer 1000 jaar voor Christus en waarschijnlijk kwam het zelfs al voor in de tijd van de Egyptenaren.

Meer recentelijk werd deze vorm van magnetisme ook met succes toegepast in de achttiende eeuw, onder anderen door de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer.
Het succes van zijn behandelingswijze was zelfs zo groot, dat de medische en politieke autoriteiten van zijn tijd zich ernstig bedreigd voelden en Mesmer wilden laten onthoofden. Dat is niet gebeurd, Mesmer werd gerehabiliteerd en tot op de dag van vandaag wordt dit ‘magnetiseren’ nog steeds bedreven door helers.

Wat Mesmer in zijn tijd nog niet wetenschappelijk kon aantonen, is inmiddels wél gebeurd.

Robert Becker liet zien dat de hersengolven van helers die met hun handen magnetiseren synchroon zijn met de frequentie van het natuurlijke magnetische veld van de aarde.
Dezelfde frequentie wordt ook bij mediterende monniken gemeten. Ofwel: mediteren is niet zweverig, maar juist aardend en helers doen niets anders dan hun patiënten opnieuw verbinden met de helende krachten van de aarde zelf.

De periode Mesmer is een van de meest belangrijke perioden uit de geschiedenis van de psychiatrie, maar ook een van de meest vergeten perioden. U zult zich afvragen waarom.
Het mesmerisme is een van de eerste vormen van psychotherapie geweest en heeft op een bepaalde manier aan de basis van het hypnotisme (hypnose) bijgedragen.

Mesmer's ideeën waren:
* er bestaat overal in het universum een zeer fijne, alles verbindende doordringende kracht, een materie van onvergelijkbare fijnheid. Mesmer noemde deze stof 'fluïdum'

* ieder mens, dier en plant, kortom alles wat leeft, heeft zo'n energieveld om zich heen (tegenwoordig beter bekend als 'aura')

* ziekte is het gevolg van een onevenwichtige verdeling van deze energiekracht in het lichaam van de mens

* de 'genezer' kan de ziekte genezen door kosmische kracht aan te trekken en deze aan de zieke te geven door bijvoorbeeld handoplegging

Bij het magnetiseren maakt de magnetiseur dus gebruik van de om hem heen hangende energie. Deze wordt gebundeld en wordt gericht gebruikt dáár waar het lichaam het nodig heeft.
Op deze manier activeert het lichaam zichzelf om te genezen.
Kortom: magnetiseren is het op een liefdevolle wijze geven van energie, waarbij het opruimen van blokkades het belangrijkste is.

Magnetiseren is dus het overbrengen van kosmische energieën door de magnetiseur op de cliënt. Door middel van sturen van deze kosmische energie naar de plek waar cliënt de pijn heeft, voelt de cliënt daar een warmte die de verlichting of genezing in gang zet.

Je kunt hier een magnetiseerconsult of een combi-consult aanvragen.